Posted on

Ang iskuter ng mga Ifugao

20110721-010337.jpg

Dahil nakasakay na ako ng ganito ng huling punta ko sa Banaue, automatic member na daw ako. hehe (P399.75 sa Kultura Filipino sa SM Makati).

About these ads

About Abet Rana

filipino | husband | father | webmaster | editor | songwriter | vespa rider

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s