Posted on

Sagisag ng Pambansang Mobile Upload

O-ha! Kinarir ko ‘to! Nagdala ako ng sariling Barong. The Greatest President the Philippines never had… (yet!). hehe

20110703-105134.jpg
@Erap’s Museum/Resthouse in Tanay (JE Camp)

Eto kwento ng asawa ko sa Tanay Roadtrip namin. :)

About these ads

About Abet Rana

filipino | husband | father | webmaster | editor | songwriter | vespa rider

2 responses to “Sagisag ng Pambansang Mobile Upload

  1. Gat Kiko ⋅

    Imagine this photo inside every classrooms and gov’t buildings….PUWEDE!
    Executive Secretary na lang bigay mo sa aking position. Pagiigihan ko.

    Hindi ko lang maintindihan bakit nagpagawa siya (Erap) niyan..its a futile attempt to correct his public image as the 13th President of the Republic. Sa lahat ng naging presidente sa kay Erap lang ako PINAKA ng hinayang. Kung umayos lang talaga siya ang dali niyang madidisiplina ang sambayanan..lalo na ang masa. Sayang talaga..siya lang ang may ganung charisma.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s